لیست رکوردها

img
img
img
img
shape
shape
نام نام خانوادگی نوع شنا مسافت زمان رده سنی مقام محل نوع مسابقات سال مسابقات
متین خوشخو کرال سینه 100 00:00:59 15 - 17 چهارم استان خراسان رضوی استانی 1398
متین خوشخو قورباغه 100 00:01:15 15 - 17 چهارم مشهد جام ولایت لیگ 1398
متین خوشخو قورباغه 100 00:01:16 15 - 17 سوم مشهد استانی 1398
بالا